ഒരു നാടൻ ഫോട്ടോഷൂട്ട്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായിരിക്കുകയാണ് പുതിയ ഫോട്ടോ ഷൂട്ട്.

PHOTOS OF STAR. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിറയുന്നത് ഫോട്ടോഷൂട്ടുകളാണ്. ഏത് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലും ഫോട്ടോഷൂട്ടുകൾ കാണാം. എന്തിനും ഏതിനും ഫോട്ടോഷൂട്ടിലൂടെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിലേക്ക് സമൂഹം മാറിയിരിക്കുന്നു. ഫോട്ടോഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഒഴികഴിവുകൾ കണ്ടെത്തുന്ന കാലം കഴിഞ്ഞു. വിവാഹനിശ്ചയത്തിന് മുമ്പുള്ള ഫോട്ടോഷൂട്ട് മുതൽ ഡെലിവറി വരെ, ഫോട്ടോഷൂട്ടുകൾ നടത്താനും അവ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കിടാനുമുള്ള സമയമാണിത്. എല്ലാം വൈറലാവുകയാണ്. സിനിമ-സീരിയൽ രംഗത്ത് തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന മുൻനിര നടിമാർ പോലും ഫോട്ടോ ഷൂട്ടിന്റെ തിരക്കിലാണ്. ഫോട്ടോഷൂട്ടുകൾ ഇത്രയധികം പ്രചാരം … Read more