പെട്ടിമുടി ദുരിന്തം നടന്നിട്ട് ഒരു വര്‍ഷം.. നടുക്കുന്ന ആ കാഴ്ചകള്‍ കണ്മുന്നില്‍ നിന്നും മാറാതെയുള്ള ഓര്‍മകള്‍

in Populor Posts
Advertisement

കേരളം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളുടെ ദുരന്തത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയത്. പെറ്റിമുടി ദുരന്തം ഇപ്പോഴും കോവിഡ് പകർച്ചവ്യാധിയെ ചെറുക്കുന്ന കേരളീയരുടെ കണ്ണീരണിഞ്ഞ ഓർമ്മയാണ്.

Advertisement

അപ്രതീക്ഷിതമായ ദുരന്തത്തിൽ 70 പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. മണ്ണിടിച്ചിൽ താളത്തിൽ ഉറങ്ങുകയായിരുന്ന 70 പേരുടെ ജീവൻ അപഹരിച്ചു.

Advertisement

മറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത 47 മരണപ്പെട്ടവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപ വീതം നഷ്ടപരിഹാരമായി നൽകി. കണ്ടെത്തൽ ഉൾപ്പെടെ 24 പേർക്ക് ധനസഹായത്തിന് അർഹതയുണ്ട്.

Advertisement

അടുത്ത താളത്തിലുള്ളവരെ മറ്റ് എസ്റ്റേറ്റുകളിലേക്കും ബന്ധുക്കളിലേക്കും മാറ്റി. എട്ട് പേർക്ക് ഒരു പുതിയ വീട് നിർമ്മിച്ചു.

Advertisement

മരിച്ചവരുടെ ശവകുടീരങ്ങളിൽ ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാൻ ബന്ധുക്കൾ ഇന്ന് രാമജമല സന്ദർശിക്കും. സർവ്വമത പ്രാർത്ഥനകളും പ്രായശ്ചിത്തങ്ങളും നടത്തും. കണ്ണൻ ദേവൻ കമ്പനി ഒരുക്കിയ ശവകുടീരങ്ങൾ ബന്ധുക്കൾക്ക് സമർപ്പിക്കും.

Advertisement
Advertisement